Jako náš zákazník nebo návštěvník našeho webu, nám poskytuješ své osobní údaje a my jsme si toho plně vědomi. Ochrana Tvého soukromí je pro nás důležitá, a proto veškeré Tvé osobní údaje, které nám poskytneš, zpracováváme v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Níže se můžeš seznámit s ochranou osobních údajů, principy a právy, které v souvislosti s GDPR máš.

1. Co jsou osobní údaje?

Mezi osobní údaje patří každá informace o fyzické či právnické osobě, pomocí které lze tuto osobu přímo nebo nepřímo identifikovat, například jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, pohlaví, věk, datum narození, fotografie, kamerový záznam, číslo pasu, číslo občanského průkazu, IČ, DIČ, IP adresa, apod.

2. Kdo spravuje tvé osobní údaje?

Správcem osobních údajů na webu www.anglictina-na-malte.cz je provozovatel webu Ing. Michaela Vajdová, se sídlem: Triq San Frangisk 10A, Hamrun, HMR 2030 Malta, která jako správce osobních údajů určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem budou zpracovávány a po jak dlouhou dobu.

3. Proč Tvé osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Tvé osobní údaje je, abychom Ti mohli poskytnout a zajistit veškeré služby před odletem a během pobytu v zahraničí, o které jsi projevil/a zájem, jako je:

 • zaslání cenové kalkulace na míru,
 • zaslání nabídky jazykových kurzů,
 • zodpovězení všech Tvých otázek,
 • podaní přihlášky na jazykový kurz v zahraničí,
 • uzavření a plnění smlouvy,
 • zajištění ubytování v zahraničí,
 • zajištění letenek,
 • zprostředkování pojištění v zahraničí,
 • spolupráce s vybranou školou v zahraničí.

Osobní údaje zpracováváme také pro účely zasílání newsletterů a další marketingové aktivity a pro plnění naší zákonné povinnosti v oblasti vedení účetnictví.  

4. V jakém rozsahu a na základě čeho zpracováváme osobní údaje?

Zpracováváme pouze údaje, které nám sám a dobrovolně poskytneš, a které jsou nezbytné k poskytnutí našich služeb (pro naplnění těchto účelů):

Zprostředkování jazykových pobytů v zahraničí, plnění smlouvy

Abychom Ti, mohli zprostředkovat jazykový kurz v zahraničí a služby s tím spojené, nutně potřebujeme Tvé osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, věk, datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu/číslo pasu, e-mail, telefonní číslo, adresa. Dále mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu), případně i jiné údaje potřebné k vyplnění přihlášky na Tebou vybranou školu či zprostředkování doplňkových služeb (např. ubytování s polopenzí, potápění, apod.) a údaje o aktuálních objednávkách.

Za tímto účelem zpracováváme údaje po dobu trvání smlouvy (do ukončení jazykového pobytu).

Vedení statistik a vytvoření databáze klientů

V souvislosti s vedením statistik o využívání našich služeb a vytvoření databáze klientů pro jejich případné opakované využití zpracováváme osobní údaje na základě Tvého uděleného souhlasu v rozsahu: jméno, příjmení, věk, e-mail, telefonní číslo a historii komunikace a objednávek.

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje po dobu maximálně 5 let, případně do odvolání souhlasu.

Elektronické zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení, newsletterů, přímých nabídek služeb od nás a třetích stran, zpracováváme Tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, případně jméno a příjmení. 

Pokud jsi našim zákazníkem, činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu, jelikož máme důvod předpokládat, že Tě naše novinky a akční nabídky zajímají. V případě, že jsi pouze odběratelem newsletteru, činíme tak na základě Tvého uděleného souhlasu

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje po dobu po dobu maximálně 5 let od ukončení studia v zahraničí nebo udělení souhlasu, nebo do doby odhlášení se z odběru za použití odhlašovacího odkazu v každém newsletteru.

 

Zaslání odpovědi na Tvůj dotaz

Za účelem odpovědi na Tebou položený dotaz prostřednictvím internetového formuláře zpracováváme Tvé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresu a soubory cookies. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo Tebou uděleného souhlasu. Za tímto účelem zpracováváme Tvé osobní údaje do vyřízení dotazu nebo do doby odvolání souhlasu.

 

Zaslání cenové kalkulace

Za účelem vypracování a zaslání cenové kalkulace zpracováváme Tvé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, věk, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo Tebou uděleného souhlasu a uchováváme je do doby odvolání souhlasu.

Použití fotografií, videí, referencí 

Na základě Tvého uděleného souhlasu můžeme použít na našich stránkách Tvé fotografie, videa nebo písemné reference, a to až do doby odvolání takového souhlasu.

 

Návštěva našich webových stránek

Jsi-li návštěvníkem našich webových stránek, zpracováváme také: IP adresu, soubory cookies, historii zobrazených stránek našeho webu, odkazy odkud jsi na naše stránky přišel (prokliky z odkazů jiných stránek) a to na základě našeho oprávněného zájmu pro zlepšování kvality našich služeb a pro statistické účely.

 

Povinnost vedení účetnictví

Abychom mohli plnit své právní povinnosti v oblasti účetnictví, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a další informace uvedené na daňových dokladech po dobu trvání smlouvy.

 

5. Jak dlouho uchováváme Tvé osobní údaje?

Tvé osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou stran účelu jejich zpracování (viz. výše). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

 

6. Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které Ti usnadňují pohyb na webové stránce a zaznamenávají údaje o Tvé aktivitě a návštěvách na této stránce. Soubory cookies se uloží ve webovém prohlížeči, který používáš, kde mohou být uloženy po různě dlouhou dobu. Podle těchto cookies lze identifikovat Tvůj počítač při opětovném spuštění tohoto webového prohlížeče a prohlížení internetu, což Ti zajistí větší komfort například při vyplňování kontaktních formulářů, kde nemusíš všechny údaje znovu vypisovat.

Pomocí cookies nezpracováváme žádné osobní ani citlivé údaje a nevyužíváme cookies pro zjištění totožnosti uživatelů. Využíváme pouze cookies třetích stran, jako je Google Analytics a to k analýze návštěvnosti naší webové stránky. K čtení či zápisu těchto údajů nemáme přístup.

Většina prohlížečů v dnešní době soubory cookies automaticky přijímá už ve výchozím nastavení. Používání souboru cookies můžete deaktivovat přímo Ve vašem internetovém prohlížeči.

 

7. Můžeme zpracovávat Tvé osobní údaje i bez Tvého souhlasu?

Ano, a to v případech stanovených zákonem. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR můžeme Tvé údaje bez Tvého souhlasu zpracovávat pouze pro tyto účely:

 • zpracování je nutné pro plnění smlouvy mezi námi a Tebou (jedná se i o faktické využívání služby bez nutnosti něco podepsat),
 • zpracování je nutné pro plnění naší právní povinnosti,
 • zpracování je nutné pro ochranu Tvých životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nutné pro účely našich oprávněných zájmů

8. Jak jsou Tvé údaje zpracovávány a zabezpečeny?

Zpracování Tvých osobních údajů provádí správce v sídle provozovatele a to elektronickou formou. Pro ochranu Tvých osobních údajů využíváme různá moderní technická i organizační opatření, která zabraňují neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich zničení, ztrátě nebo změně a k jejich neoprávněnému přenosu a zpracování.

 

9. Předání osobních údajů třetím stranám

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Tvým osobním údajům jsou:

 • Google, kterému poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů (údaje jsou anonymní a nelze z nich rozpoznat konkrétního uživatele),
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis,
 • Tebou vybraná jazyková škola v zahraničí

Veškeré tyto subjekty, kterým mohou být Tvé údaje zpřístupněny, respektují Tvé právo na ochranu soukromí a jsou, stejně jako my, vázáni mlčenlivostí a povinností postupovat v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

Tvé osobní údaje zpracováváme výhradně v rámci Evropské unie a nebudeme je předávat do třetích zemí.

 

10. Tvá práva v rámci ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů máš:

- Právo na přístup k Tvým osobním údajům a právo na informace, týkající se zpracovávání Tvých osobních údajů, zejména informace o tom:

 • jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 • za jakým účelem jsou údaje zpracovávány,
 • kdo jsou příjemci či kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou údaje uchovávány,
 • zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí,
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

- Právo na výmaz (“právo být zapomenut”): Neradi bychom na Tebe zapomněli, ale pokud si to budeš přát, vymažeme veškeré Tvé osobní údaje z našeho systému.

V některých případech můžeme být vázáni zákonnou povinností, v tomto případě odstraníme pouze takové údaje, které nejsou jiným zákonem vázány. O smazání zbylých informací Tě budeme informovat.

- Právo na opravu: Máš-li pocit, že jsou Tvé osobní údaje nepřesné, neúplné, nebo došlo k nějaké změně, můžeš nás požádat o opravu osobních údajů

- Právo na omezení zpracování: Toto právo můžeš uplatnit, domníváš-li se, že Tvé osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, nebo že provádíme zpracování Tvých údajů nezákonně, ale nechceš je vymazat, případně jsi vznesl námitku proti zpracování.

Právo vznést námitku: Pokud již nemáš zájem o zasílání našich newsletterů a obchodních sdělení, máš právo vznést námitku proti dalšímu zpracování Tvých osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníš, nebudeme již nadále Tvé osobní údaje za tímto účelem uchovávat, ani Ti tyto e-maily zasílat. Možnost odhlásit se z odběru novinek máš v každém newsletteru.

Svůj souhlas se zasíláním newsletterů a obchodních sdělení můžeš kdykoli písemně odvolat na info@anglictina-na-malte.cz. Nebo se můžeš odhlásit přímo prostřednictvím odkazu na odhlášení, který se nachází v každém newsletteru.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máš-li podezření, že s Tvými osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máš právo se obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů. Byli bychom však moc rádi, kdybys nejprve o této skutečnosti informoval nás, abychom mohli učinit příslušné kroky pro nápravu případného pochybení.

-  Právo na přenositelnost údajů: Můžeš si od nás vyžádat osobní údaje, které se Tě týkají ve strojově čitelném formátu a převést je jinam. Případně na Tvé přání předáme osobní údaje, které se Tě týkají jinému správci my sami.

 

11. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování, včetně profilování ve smyslu článku 22 GDPR.

 

12. Jak nás můžete kontaktovat?

Máš-li jakékoliv otázky týkající se ochrany osobních údajů, nebo chceš-li odvolat svůj souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů, můžeš nás kontaktovat na e-mail info@anglictina-na-malte.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.